ការបង្រៀនជាក្រុម

នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២០ បុគ្គលិក Kalilong ១០០ ប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាច។ ការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចយើងរៀបចំផែនការល្បែងច្រៀងរាំ។ ល។ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅគឺលោក Chen ធ្វើការថ្លែងសុន្ទរកថានិងសូមកោតសរសើរដល់មិត្តរួមការងារដែលខិតខំធ្វើការនិងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ពួកគេដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ ២០២០ ។

TEAM BULIDING

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ២១-២០២០